skip to Main Content

Informació sobre Protecció de Dades

1. Dades relatives al Responsable
Tractament Responsable

 • Entitat: ADELA MISERACHS GALTÉS
 • CIF de l’entitat: 46776451V
 • Adreça de l’entitat: C / ARGENT, 30 BAIXOS – (08700) IGUALADA
 • E-mail de l’entitat: INFO@IRISCOMPLEMENTS.COM
 • Responsable de l’tractament: ADELA MISERACHS GALTÉS
 • Telèfon de l’responsable de l’tractament: 679316674
 • Direcció correu electrònic del tractament del responsable: INFO@IRISCOMPLEMENTS.COM

2. Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a ADELA MISERACHS GALTÉS tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Compra / venda de béns i serveis.
 • Compra / venda de material
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
 • Enviaments d’informació recíproca mitjançant la plataforma whatsapp, sense que el Responsable pugui assegurar que aquesta plataforma prengui mesures de seguretat i realitzin tractaments adequats a l’RGPD i la LOPDGDD
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Realització de cobrament mitjançant TPV
 • Realització de compra mitjançant botiga virtual a pàgina web / plataforma.
 • Recepció de la prestació d’un servei
 • Servei postvenda i fidelització
 • Tramitació de pressupostos
 • Tractament de dades per garanties i devolucions d’articles / productes

3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • Bancs i entitats financeres
 • Entitats de Consultoria / Auditoria
 • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
 • Gestoria / Assessoria

6. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en ADELA MISERACHS GALTÉS estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició a el tractament de les seves dades. ADELA MISERACHS GALTÉS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per exercir el seu dret d’Accés feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret d’Oposició feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C / ARGENT, 30 BAIXOS – (08700) IGUALADA adjuntat una fotocòpia de l’DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de l’tractament de les teves dades personals.

7. Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies mitjançant el següent enllaç política de cookies.

Back To Top